Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w związku z przystąpieniem do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perpektywą na lata 2027-2032"
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w
związku z przystąpieniem do opracowania "Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z
perpektywą na lata 2027-2032"
27.01.2021 więcej
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2021
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Mikołowskiego na rok 2021
04.12.2020 więcej
Wyniki konsultacji społecznych W SPRAWIE: ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021
Wyniki konsultacji społecznych W SPRAWIE: ROCZNEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA
ROK 2021
29.10.2020 więcej
Program współpracy z NGO na 2021 r.
Program współpracy z NGO na 2021 r.
28.10.2020 więcej
Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących: uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących: uchwały
Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
22.10.2020 więcej
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Mikołowskiego na rok 2020
14.04.2020 więcej
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Mikołowskiego na rok 2020
22.01.2020 więcej
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - zatrudnionych w szkołach gólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie określenia
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych - zatrudnionych w szkołach
gólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Mikołowski
20.08.2019 więcej
Sprawozdanie z konsultacji społecznych: ,Programu Ochrony Srodowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029" wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2Ol8-2O23 z perspektywą na lata 2024-2029".
Sprawozdanie z konsultacji społecznych: ,Programu Ochrony
Srodowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z
perspektywą na lata 2024-2029" wraz z ,,Prognozą oddziaływania
na środowisko Programu ochrony Środowiska dla Powiatu
Mikołowskiego na lata 2Ol8-2O23 z perspektywą na lata
2024-2029".
25.05.2018 więcej
Sprawozdanie z konsultacji Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego
Sprawozdanie z konsultacji Program Ochrony Środowiska dla
Powiatu Mikołowskiego
09.04.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się